ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558
อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
- รายละเอียดประกาศ
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ดาวน์โหลดใบคำร้อง / ทักท้วง
ประกาศวันที่ 23 เม.ย. 2558
---------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
- รายละเอียดประกาศ
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศวันที่ 10 เม.ย. 2558
การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ


- คณะสหเวชศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

*** ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 (ทุกโครงการ)จะต้องเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ตามที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กำหนด หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่ สอท. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 (สามารถดูรายละเอียดของระบบเคลียริงเฮาส์ได้ที่ http://www.cuas.or.th)
ประกาศวันที่ 9 เม.ย. 2558