ติดต่อ-สอบถาม
Tel. 02-218-4451-2
(จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.และ 13.00-17.00 น.)
  Fax. 02-218-4453
E-mail : directadmission@chula.ac.th
ดาวน์โหลด
ปฏิทินการรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินการรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบ ปีการศึกษา 2558
อัตราค่าสมัครสอบการรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
www.admissions.chula.ac.th
การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี
(หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางการเกษตร(Ocare)
หน่วยจุฬาฯ-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
   


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    30 มิ.ย.58
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    22 มิ.ย.58
- รายละเอียดประกาศฯ         - ใบสมัคร         - ใบคำร้องทักท้วง
ประกาศวันที่ 2 มิ.ย. 2558
---------------------------------------------------------------
รายชื่อผู้ที่เข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบเคลียริงเฮาส์เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558
โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) รายละเอียด
โครงการรับตรง (แบบปกติ) รายละเอียด
กำหนดการรับเอกสารแรกเข้าและพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.acad.sc.chula.ac.th/ และ http://www.facebook.com/acad.sc.cu งานวิชาการและจัดการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์​​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศวันที่ 8 พ.ค. 2558
กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด
ประกาศวันที่ 6 พ.ค. 2558
---------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ ทางกีฬา ตรวจสอบรายชื่อ   17 มิ.ย.58
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (เพิ่มเติม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
- รายละเอียดประกาศ
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
- ดาวน์โหลดใบคำร้อง / ทักท้วง

ประกาศวันที่ 23 เม.ย. 2558
---------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ ทางกีฬาฟุตบอล ตรวจสอบรายชื่อ    4 มิ.ย.58
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและทดสอบทักษะทางกีฬาฟุตบอล (เพิ่มเติม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและทดสอบทักษะทางกีฬาฟุตบอล
- รายละเอียดประกาศ
- ดาวน์โหลดใบสมัคร
ประกาศวันที่ 12 พ.ค. 2558