การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปี60
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
(ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง / Admissions กลาง) (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
ตรวจสอบรายชื่อ