วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
       
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรและร่วมบริจาคเงินมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ
       
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบการ์ดอวยพรในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ รองผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางวิชาการ มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์
   
ภาพกิจกรรม ประจำปี2559
ภาพกิจกรรม ประจำปี2558
ภาพกิจกรรม ประจำปี2557